پروژه‌ها و طرح‌ها

  در راستای تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیک،  پیش‌نویس مصوبه  سیاست‌های راهبردی شناسه‌های الكترونیكی تهیه گردید. در ادامه به مهم‌ترین اهداف تهیه این مصوبه اشاره شده است.