پروژه‌ها و طرح‌ها

با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به افزایش ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب می‌شود؛ از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی است که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول اقتصادی و افز

در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و چشم‌انداز افق 1404 و با رشد روزافزون ابزارهای ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، وجود اپراتورهای فعال در زمینه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بر بستر پهن‌باند امری ضروری است.

با استناد به اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و رادیویی، متولی ساماندهی فعالین و اعطای مجوز فعالیت‌های پستی در کشور این سازمان می‌باشد که از اهم وظایف آن صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای هرگونه خدمات پستی، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیت‌های پستی و حم

تحقق اهداف امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در این شبکه ملی اطلاعات مستلزم تدوین یک نظام جامع است که دربرگیرنده کلیه وجوه و اقدامات مرتبط با چرخه حیات آن است.

با توجه به الزام اقدام سوم از راهبرد دوم و اقدام دوم و چهارم از راهبرد چهارم در سند افتا و وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران در طرح حمایت، ارزیابی و در راستای اجرای برنامه‌ی سازمان در خصوص اعتبار سنجی و صدور مجوز برای محصولات افتا این سفارش برای پروژه تدوین جامع ضوابط، دستورالع

شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه‌یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده خواهد بود.

افزایش روزافزون حملات سایبری و سرقت اطلاعات مهم شرکت‌ها و سازمان‌ها، تجدیدنظر بسیاری از سازمان‌ها را در مورد ایمن‌سازی بیشتر برنامه‌های کاربردی و کنترل رخدادهای امنیتی موجب گردیده است.

ارائه‌دهنده راهکار در واقع یک ارائه‌دهنده خدمات است که نیازهای مشتریان خود را از ایده یا همان طرح اولیه تا اجرا و پیاده‌سازی به‌طور کامل و جامع پشتیبانی کرده و به انجام می‌رساند.