شناسایی فعالیت‌های پستی، تحلیل و تعیین اندازه بازار پستی، تعداد اپراتورهای موردنیاز

با استناد به اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و رادیویی، متولی ساماندهی فعالین و اعطای مجوز فعالیت‌های پستی در کشور این سازمان می‌باشد که از اهم وظایف آن صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای هرگونه خدمات پستی، حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیت‌های پستی و حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی می‌باشد. لذا هدف از انجام این پروژه شناسایی، ساماندهی، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های فعالان پستی کشور می‌باشد که در حال حاضر در زمینه امور پستی فعالیت می‌کنند. امید است جهت نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فنی کشور با حفظ روش‌های مدیریتی مناسب و ساماندهی فعالان این بخش، شاهد افزایش سرانه مرسولات پستی کشور، جذب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش پست، برآورد تعهدات تعیین‌شده توسط اتحادیه جهانی پست، قیمت منصفانه، کیفیت مطلوب و یکسان، رشد کارایی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در کشور باشیم.