سرویس‌های ارزش افزوده بر بستر وب و موبایل

arzesh-afzode.jpeg

مطالعات انجام شده در شركت پيشگامان در مورد وضعيت بازار و روند رشد سرويس‌دهندگان باندپهن كشور در سال ۹۰ نشان از وقوع اتفاقاتي مي‌داد كه در ساير كشورها رخ داده بود. وضعيت امروزه سرويس‌دهندگان باند پهن ايران بسيار مشابه اين سرويس‌دهندگان در آمريكا و اروپا طي سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ مي‌باشد. در اين دوره اين حقيقت براي سرويس‌دهندگان باندپهن مشخص گرديد كه جهت دستيابي به پتانسيل واقعي بازار و سودآوري تنها ارائه امكان دسترسي با باند پهن مناسب به كاربران كافي نخواهد بود و بايد هر چه سريعتر به سوي ارائه سرويس‌هاي ارزش افزوده بر روي بستر باند پهن خود حركت را آغاز نمايند. از اينرو شركتهاي ارائه كننده سرويس باند پهن بنابر گزارشهاي موجود با تشكيل يك كارگروه تلاشهاي خود را در ۵ حوزه اصلي Video Services، Online Games، Audio Services،Software as a Service/Hosted Applications و حوزه‌هاي فرعي نظير Entertainment، Infotainment و ... متمركز نمودند.
شركت پيشگامان محتوا گستر نيز براي روياروئي با وضعيتي كه نشانه‌هاي ظهور آن از هم‌اكنون ديده مي‌شود، اهداف خود را در سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي Video Services، Game و توليد محتوا و ارائه سرويس‌هاي جديد به منظور مديريت بازار Marketing و Advertisement تحت وب و موبايل ديده است.