سرورهای مجازی و اختصاصی

webhosting.jpgاستفاده از سرویس های میزبانی مشترک (Shared Hosting) نیاز بسیاری از کاربران را برآورده می سازد.
با این حال برخی از کاربران پیشرفته ، و یا وب سایتهای مهم و پر بازدید کننده ، استفاده از سرورهای مجازی اختصاصی را مناسب تر و دارای امکانات مدیریتی کامل تری می یابند.

سرور مجازی اختصاصی یا VPS ، بخشی از یک سرور اختصاصی است که ضمن حفظ کلیه امکانات مدیریتی و کنترلی یک سرور اختصاصی ، هزینه ای بسیار پایین تر از یک سرور اختصاصی خواهد داشت.
به طور معمول کلیه شرکتهای میزبانی وب ، از ادامه میزبانی وب سایتهای بسیار پر بازدید کننده ، به دلیل تاثیر نامطلوبی که بر روی کارکرد سایر وب سایتهای سرویس میزبانی مشترک می گذارند ، خودداری می کنند.

چنین وب سایتهایی می توانند با تهیه یک سرور مجازی اختصاصی ، ضمن حفظ هزینه مطلوب ، امکانات مدیریتی و همچنین استقلال بسیار بیشتری به دست بیاورند.
همچنین ، استفاده از سرورهای اختصاصی مجازی ، انتخاب بسیار مناسبی برای شرکتها و یا کاربران پیشرفته ای است که قصد ارائه خدمات میزبانی وب را بر روی یک سرور اختصاصی ولی با هزینه بسیار مناسب دارند.

 

 

تعرفه ارائه سرور اختصاصی به شرح زیر می باشد:

server-plan.png