تدوین اصول، سیاست‌ها و مقررات پهن باند ملی و تقسیم کار ملی

با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه، نیاز به افزایش ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی امری بدیهی محسوب می‌شود؛ از این دیدگاه، در قرن حاضر ارتباطات پهن باند زیرساخت توسعه پایدار در یک جامعه اطلاعاتی است که بستر بهبود کیفیت و سبک زندگی، تحول اقتصادی و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. در جامعه‌ای که بر مبنای توسعه پایدار به دنبال رشد همه‌جانبه است، مردم بدون وجود شبکه‌های ارتباطی پهن باند قادر به رفع نیازهای خود از جمله تجارت، آموزش، مسائل فرهنگی، تفریح و سرگرمی نخواهند بود؛ زیرا جامعه پیش روی آن‌ها یک جامعه شبکه محور است.

با توجه به اهمیت قابل‌توجه و ارزش اقتصادی بالای پهن باند و تأثیر آن در رشد تولید ناخالص ملی (به ازای 10 درصد رشد پهن باند، تولید ناخالص ملی (GDP) به میزان 1.4 درصد افزایش می‌یابد) و بهره‌برداری اکثر کشورها از طرح‌های ملی پهن باند، می‌بایست مدل‌های توسعه پهن باند از ابعاد مختلف از جمله زیرساخت‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم جهت توسعه پهن باند در ایران نیز بررسی شود تا بتوان به‌تبع آن استراتژی و در نتیجه سیاست‌های توسعه‌ای مناسب را تدوین نمود. از دیگر اهداف این طرح بررسی اثرات توسعه پهن باند ملی بر ابعاد مختلف جامعه از جمله سلامت، تحصیلات، محیط‌زیست سرعت کارکرد ارگان‌ها، امنیت عمومی، حمل‌ونقل و غیره است.

 • برگزاری 10 جلسه کمیته تخصصی پهن باند جهت بررسی مسائل مرتبط با توسعه پهن باند در کشور، با حضور پیش از 20 نفر از مدیران عالی دولتی، اپراتورهای مخابراتی و مشاوران مطرح در حوزه سیاست‌گذاری و مقررات گذاری
 • ارائه گزارش از اصول و سیاست‌ها تدوین‌شده از سوی مشاور در 5 جلسه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و در نهایت تصویب مصوبه
 • شناسایی، تحلیل و انتخاب مدل‌های توسعه‌ای مناسب پهن‌باند کشور
 • تعیین و تدوین اصول حاکم بر سیاست‌های پهن‌باند کشور
 • شناسایی و تدوین خطوط کلی قوانین و مقررات لازم با توجه به اسناد بالادستی خصوصاً شبکه ملی اطلاعات و تهیه پیش‌نویس مقررات لازم در این حوزه
 • تعیین اکوسیستم پهن‌باند
 • شناسایی و انتساب نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های متولی (تقسیم کار ملی)
 • تدوین سیاست‌های لازم جهت تعامل فرابخشی
 • تعیین و ارائه مدلی جهت ارزیابی پیوسته وضعیت اکوسیستم پهن‌باند کشور
 • شناسایی، تعیین و جهت‌دهی حوزه‌های تأثیر پهن‌باند ملی
 • بررسی تأثیر پهن‌باند بر اقتصاد دیجیتالی
 • تدوین سیاست‌های مرتبط با اپراتورهای ثابت، موبایل، OTT ها و لحاظ نمودن تأثیرات آن‌ها در طرح پهن باند ملی