شناسایی، ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک‌گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات

در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و چشم‌انداز افق 1404 و با رشد روزافزون ابزارهای ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، وجود اپراتورهای فعال در زمینه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بر بستر پهن‌باند امری ضروری است. ایجاد رقابت در ارائه خدمات به مشتریان، نیاز به دسترسی اپراتورها به منابع ارتباطی از قبیل کابل‌های مسی، داکت‌ها، تونل‌های زیرزمینی، فیبرهای نوری، دکل‌های مخابراتی و مانند آن‌ها (منابع محدود غیرفعال) را افزایش داده است. در شرایط فعلی کشور، به علت وجود برخی انحصارات اپراتورهای دیرپا بر منابع ذکرشده امکان دسترسی آزاد و عادلانه تمام اپراتورها به این منابع از بین رفته است. بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد رگولاتوری بخش فاوا، با طرح پروژه شناسایی، ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک‌گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا نسبت به تدوین ضوابط استفاده بهینه از منابع محدود غیرفعال و شناسایی سایر منابع محدود غیرفعال شبکه و تنظیم ضوابط و مقررات استفاده مناسب از این منابع اقدام نماید تا در کنار استفاده بهینه از منابع ملی، هزینه سرمایه‌گذاری برای اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کاهش‌یافته و در کنار افزایش سرعت خدمات‌دهی، قیمت تمام شده خدمات را نیز کاهش یابد.

  • در سال‌های اخیر سازمان‌های رگولاتوری مخابراتی تلاش فزاینده‌ای را برای جداسازی بخش‌های مختلف اپراتورهای غالب فعلی و محرومیت آن‌ها از مالکیت بر حلقه‌های محلی به‌عنوان یک ابزار مقابله با آنچه به‌عنوان ابزار ایجاد فضای رقابتی شناخته می‌شود مدنظر قرار گرفته ‌است. اجرای سیاست آزادسازی در بازارهای بزرگی مانند انرژی، حمل‌ونقل و مخابرات، به علت تقاضا برای دسترسی به شبکه و تجهیزات زیربنایی صورت پذیرفته و موجب شده تا رقابت در عرصه محصول نهایی ممکن گردد. در این پروژه ضمن شناسایی منابع محدود موجود در بازار مخابرات کشور و بررسی اثرات آن، به بررسی و ارائه مدلی جهت رفع انحصار و مدیریت کارآمد منابع رفع انحصار شده می‌پردازیم.