خدمات مشاوره شناخت نیازمندی‌ها و تدوین الزامات امنیتی محصولات شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه‌یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده خواهد بود. این شبکه ظرفیت لازم برای ((نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی)) و ((دسترسی به اینترنت)) از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب کارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌نماید، لذا ایجاد ساختاری پایدار، ایمن، منعطف و پویا از منظر فناوری و خدمات‌رسانی و قابل توسعه جهت تأمین نیازهای آتی در فضای مجازی کشور که دارای ظرفیت خدمت‌رسانی به نیازهای ملی به‌طور پایدار و مستقل از شبکه جهانی را دارا باشد بسیار حائز اهمیت است.

لازم به ذکر است که تأمین امنیت کافی و مصونیت ذخایر اطلاعات ملی در برابر آسیب‌های احتمالی در تعامل با شبکه‌های جهانی و عدم اشراف اطلاعاتی بیگانه/ دشمن/ مهاجم/ غیرخودی بر محتوا و همچنین پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقا توان بازدارندگی در مقابله هرگونه تهدید و آسیب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه صیانت از حریم خصوصی می‌بایست در طراحی و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات لحاظ گردد.

به‌منظور ساماندهی، یکپارچه‌سازی و حصول اطمینان از وجود راهکارها و رعایت استاندارد‌های امنیتی در پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات و همچنین حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی (سیاست کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور) در این پروژه سعی شده است تا نسبت به شناخت نیازمندی‌ها تدوین الزامات امنیتی شبکه ملی اطلاعات متناسب با خدمات و مشخصات المان‌های شبکه و دربرگیرنده امنیت 4 لایه عمودی و افقی شبکه ملی اطلاعات اقدام گردد.