پروژه سامان‌دهی به بازار ارائه‌دهندگان‌ راهکار

ارائه‌دهنده راهکار در واقع یک ارائه‌دهنده خدمات است که نیازهای مشتریان خود را از ایده یا همان طرح اولیه تا اجرا و پیاده‌سازی به‌طور کامل و جامع پشتیبانی کرده و به انجام می‌رساند. فرآیند ارائه راهکار به‌طورمعمول شامل مطالعه زیرساخت‌های فعلی مشتری، شناسایی و ارزیابی نیازهای مشتری، تشخیص مجموعه نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز و نصب، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار در محل مشتری است.